Toeslagbesluit

Het bestuur heeft besloten om alle pensioenen per 1 april 2017 met 1,7% te indexeren.


Laatste uitgave

‘Rond pensioen’

Dit is de laatste editie van Rond Pensioen. Waarom? Dat leest u hier.


Herijking visie, missie en strategie

Eind 2016 heeft het bestuur de visie, missie en strategie van het pensioenfonds herijkt.


Straks:

Uw pensioenoverzicht in een nieuw ‘jasje’

Vanaf 2017 ziet het pensioenoverzicht er anders uit dan u gewend bent.

Uitslag

Verkiezingen VO

Op 16 april zijn de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan (VO) gesloten. Lees hier de voorlopige uitslag. 

 

 

Bestuursleden Madeleine Jacobs en Joyce van Dorssen volgden dezelfde route naar het Bestuur. Via het Verantwoordingsorgaan (voorheen nog Raad van Deelnemers) kregen ze de smaak te pakken.


Piet Fruytier (78) ging in 1998 met de VUT na 28 jaar bij ABN AMRO. Hij hertrouwde twee jaar geleden ten overstaan van 80 gasten en geniet nog vol van het leven. “Ik heb me nog geen dag verveeld sinds ik met pensioen ben gegaan.


Indexeren.

Hoe werkt het?

Elk jaar op 1 april probeert ABN AMRO Pensioenfonds de pensioenen aan te passen aan de prijsstijgingen in het voorgaande jaar.


Wat zijn

de richtlijnen

voor indexatie?

Het bestuur heeft richtlijnen vastgesteld voor het toekennen van de indexatie.