Verkiezingen

VO

Uw kennis en ervaring inzetten? Meld u dan aan voor het verantwoordingsorgaan van ABN AMRO Pensioenfonds.


Stapsgewijs naar

digitale communicatie

ABN AMRO Pensioenfonds is de informatievoorziening naar u volledig aan het optimaliseren.


Nieuwe

bestuursleden

gevraagd

ABN AMRO Pensioenfonds heeft twee nieuwe vacatures voor bestuursleden namens de pensioenontvangers.


Jaaropgave

2016

In januari ontvangt u uw jaaropgave en uw pensioenspecificatie.

Betaaldata

2017

De betaaldata van uw pensioen in 2017 zijn bekend.

Als Head Modelling bij ABN AMRO Bank is Willy Westerborg-de Haan met haar team druk in de weer om modellen te ontwikkelen, aan te scherpen en robuust te krijgen. 


Ruim 38 jaar werkte Wim Bosma (69) met veel plezier voor ABN AMRO. Als HR-directeur hield hij zich de laatste 15 jaar van zijn carrière bezig met de arbeidszaken van de Top 250 Executive Groep wereldwijd.


Wij zoeken vijf nieuwe leden

namens de

pensioenontvangers

U verdiept zich graag in complexe onderwerpen. Schakelen met verschillende mensen vindt u boeiend. En u zet zich graag actief in voor deelnemers en pensioen­ontvangers van ABN AMRO Pensioenfonds. Herkent u zich hierin? Meld u dan aan!


Wie kan

zich aanmelden

als kandidaat?

Iedereen die een pensioen ontvangt van ABN AMRO Pensioenfonds en ouder dan 18 jaar is, mag zich aanmelden. Ook de huidige VO-leden kunnen zich voor een 2e zittingstermijn verkiesbaar stellen.