Verkiezingen

verantwoordings

orgaan.

Stel u kandidaat.

Maart 2017 is het zo ver: dan starten de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan. Elke vier jaar worden hiervoor nieuwe leden gekozen. 


Help onze

communicatie

verbeteren

Wilt u meehelpen om de communicatie van ABN AMRO Pensioenfonds te verbeteren?


De enthousiaste Anneke Hoog (66) mag dan misschien een jaar met pensioen zijn, maar dat is aan haar weekplanning bijna niet te merken.


Kees de Pee ging in 2009 met pensioen na een mooie carrière bij onder meer ABN AMRO. Stilzitten is echter niet aan hem besteed.


Het jaarverslag van 2015 is vastgesteld. Op de website van ABN AMRO Pensioenfonds kunt u het volledige jaarverslag vinden, maar we lichten hier graag een aantal zaken voor u uit. Pensioenland is volop in beweging, dus absoluut goed om u te verdiepen in hoe het pensioenfonds ervoor staat. Lees verder op deze pagina.

Tijdlijn

2015

Bekijk de hoogtepunten van 2015.


Ontwikkeling

dekkingsgraad

De economische dekkingsgraad is in 2015 gestegen van 114% (eind 2015) naar 117%.


Nieuw

Financieel Toetsingskader

(nFTK)

Sinds 1 januari 2015 zijn de financiële en boekhoudkundige regels voor pensioenfondsen gewijzigd.


Premie

2015

De premie bedroeg in 2015
€ 327 miljoen.


Beleggingsresultaat

In 2015 heeft het pensioenfonds op de gehele beleggingsportefeuille een rendement behaald van 0,7%.


Uitvoeringskosten

De uitvoeringskosten bestaan uit de kosten voor pensioenbeheer en voor vermogensbeheer. Hoe ziet dit bij ABN AMRO eruit?


Samenstelling
van het

deelnemersbestand

Het aantal pensioenontvangers is gestegen, het aantal pensioenopbouwers is gedaald.

 


Balansen

De vereenvoudigde balans & staat van baten en lasten.


Indexatiebesluit

De pensioenen zijn op 1 april 2015 niet geïndexeerd, omdat in 2014 de prijzen niet zijn gestegen.